ROLLOP II, Niemcy

(1954)

Aparat produkcji niemieckiej firmy Lipca (Lippische Camerafabrik). Fabryka ta była zachodnioniemieckim sukcesorem przedwojennej firmy Richter (Richter/Welta Tharandt). Również w NRD, po II wojnie, powstała firma wywodząca się od Richtera – Welta.

Lipca produkowała aparaty dla wielu odbiorców pod ich własną nazwą.

Mój aparat to półautomat, posiadający dźwignię do naciągania filmu. Obiektywy Enna Werk z Monachium: obserwacyjny 7,5 cm/f3,5, zdjęciowy Ennagon 7,5 cm/f3,5. Migawka Prontor-SVS 1-1/300 sekundy + B.

© Wszelkie prawa zastrzeżone 2019 Jędrzej Szyguła ©